LOGO

loga eu

Rekrutacja do Dziennych domów pomocy, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, sąsiedzkich usług opiekuńczych prowadzona będzie w sposób ciągły od stycznia 2018 r.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji można uzyskać oraz dokumenty rekrutacyjne można pobierać i składać w:

  • Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, ul. Fabryczna 17, 36-060 Głogów Małopolski od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Krasne 121, 36-007 Krasne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w wyżej wymienionych miejscach oraz w biurze Partnera przy ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec oraz w zakładce Do pobrania