LOGO

loga eu

W ramach Projektu przewidziano różne formy wsparcia dostosowane do potrzeb Uczestniczek i Uczestników:

 1. Usługi opiekuńcze – świadczone średnio przez 2 godziny dziennie w miejscu zamieszkania Uczestniczki, Uczestnika Projektu. Zakres tych usług to min. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczone średnio przez 2 godziny dziennie w miejscu zamieszkania Uczestniczki, Uczestnika Projektu. Zakres tych usług to min. pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia w tym pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, pomoc w zakupie lub w zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Dodatkowo w razie potrzeby będzie miał możliwość skorzystania z usług fizjoterapeuty lub rehabilitanta w celu rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu.

 3. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze - świadczone średnio przez 2 godziny dziennie przez osobę z najbliższego sąsiedztwa w miejscu zamieszkania Uczestniczki, Uczestnika Projektu. Zakres usług sąsiedzkich to min. pomoc w dokonywaniu zakupu podstawowych artykułów, pomoc w przygotowywaniu posiłków, pomoc w wykonywaniu prac porządkowych, pomoc w praniu bielizny i odzieży, pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarza.

 4. Teleopieka – jest to nowoczesna forma opieki połączona z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Jest to dodatkowa forma opieki dla Uczestniczek i Uczestników usług opiekuńczych i specjalistycznych opiekuńczych. Zostaną oni wyposażeni w opaski życia monitorujące czynności życiowe i posiadające przycisk SOS. Dodatkowo w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu zostaną zamontowane czujniki czadu i dymu. Wszystkie te urządzenia zostaną połączone z centralą alarmową, która będzie monitorować sytuację w domu Uczestniczki, Uczestnika projektu oraz poziom ich funkcji życiowych i będzie reagować na ewentualne kryzysy.

 5. Opieka w Dziennym Domu Pomocy – opieka w godzinach od 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku, w specjalne dostosowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych budynkach w pełni wyposażonych i pełniących funkcję dziennego domu pobytu. W ramach tego zadania Uczestniczki, Uczestnicy projektu będą mieli możliwość:

  • korzystania z opieki fizjoterapeuty, rehabilitanta, psychologa i dietetyka,

  • rozwijania swoje umiejętności w trakcie warsztatów i zajęć dostosowanych do potrzeb preferencji osób starszych,

  • uczestniczenia w wycieczkach oraz imprezach kulturalnych i towarzyskich,

  • zjedzenia dwóch posiłków – śniadania i obiadu,

  • skorzystania z transportu do i z Dziennego Domu Pomocy.