LOGO

loga eu

Usługa

Czas realizacji

1.

Dzienny dom pomocy w Krasnem

Dzienny dom pomocy w Głogowie Małopolskim

08.10.2018 – 29.02.2020

03.04.2019 - 29.02.2020

2.

Usługi opiekuńcze

01.04.2018 - 29.02.2020

3.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

01.04.2018 - 29.02.2020

4.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

01.02.2018 - 31.01.2020

5.

Teleopieka

01.04.2018 - 29.02.2020