LOGO

loga eu

Kolejną formą wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnyc zamieszkałych na terenie gmin Głogów Małopolski i Krasne są specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objetych jest łącznie 42 osoby (22 mieszkające w gminie Głogów Małopolski i 20 mieszkajacych w gminie Krasne). Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez wykwalifikowanych opiekunów od kwietnia 2018 roku i obejmuje min. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnacyjną, pilnowanie wizyt lekarskich, pomoc w przyjmowaniu leków, w kontaktach z otoczeniem i rehabilitację fizyczną i usprawnianie organizmu. Oprócz tego osoby starsze niesamodzielne objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi mają zapewnione wsparcie dodatkowe w postaci rehabilitacji i fizjoterapii świadczonej w domu uczestnika zgodnie z zaleceniami lekarza oraz teleopiekę, która obejmuje montaż całodobowo monitorowanych czujników czadu i dymu w domu uczestnika oraz przekazanie opaski monitorujecej czynności życiowe oraz telefomu umozliwiającego wysłanie sygnału sos w razie zagrożenia życia lub zdrowia.