LOGO

loga eu

Pierwszą forma wsparcia, jaka objeto niesamodzielnych, starszych mieszkańców gmin Krasne i Głogów Małopolski były sasiedzkie usługi opiekuńcze. W ramach wsparcia osoby zaufane, blisko zamieszkujące pomagają osobom starszym, niesamodzielnym min. w zakupach, gotowaniu, jedzeniu, sprzątaniu, praniu, płaceniu rachunków czy dotarciu do lekarza. Oprócz tego opiekunowie sąsiedzccy towarzyszą uczestnikom projektu w codziennej aktywności i pomagaja przezwyciężyć samotność czy poczucie odrzucenia. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze świadczone są dla każdej osoby średnio 2 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu i pierwsi uczestnicy skorzystali z tego wsparcia już w lutym 2018 roku. Początkowo wsparciem w postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych objeto 31 osób (10 w Krasnem i 21 w Głogowie Małopolskim) ale względu na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie zwiększono liczbę osób objętych wsparciem do 37 (12 w Krasnem i 25 w Głogowie Małopolskim)